Centrum Opieki Wytchnieniowej

Centrum Opieki Wytchnieniowej to innowacyjny projekt Fundacji Hospicyjnej. Nasze Centrum powstaje w Gdańsku i będzie najnowocześniejszym ośrodkiem tego typu w Polsce. Jego celem jest wsparcie opiekunów rodzinnych tzn. członków rodziny, którzy sprawują opiekę nad swoimi bliskimi w domach – zarówno osobami dorosłymi, jak i dziećmi.

Opieka wytchnieniowa, czyli czasowe zastąpienie opiekunów rodzinnych w tej roli pomoże odciążyć w bezpośredniej opiece kilkanaście tysięcy osób rocznie, które codziennie zajmują się przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi lub niesamodzielnymi dorosłymi. Dzięki wsparciu Centrum opiekunowie będą mieli szansę odpocząć i zadbać o siebie. To niezbędne, by nie dotykały ich depresja oraz syndrom wypalenia opiekuna.
Opiekunowie znajdą w Centrum wsparcie bezpośrednie, psychologiczne, grupy wsparcia i szkolenia. Ich podopieczni mogą skorzystać nie tylko z fachowej opieki, ale także z zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacji.

Dzięki wsparciu naukowców i ekspertów różnych dziedzin COW tworzy także standardy wsparcia dla opiekunów rodzinnych w dziedzinie opieki wytchnieniowej, z których będą mogły skorzystać ośrodki w całej Polsce. Rozumiejąc wyzwania ery srebrnych włosów, ale i rodziców ciężko chorych dzieci, w Centrum będą powstawać także strategie dla firm, wspierające je w tworzeniu kultury Różnorodności i Włączania (Diversity & Inclusion), dzięki której przedsiębiorstwa nie będą tracić pracowników stojących wobec wyzwania opieki, a pracownicy nie będą musieli rezygnować z pracy.

DLACZEGO CENTRUM JEST POTRZEBNE?

W Wielkiej Brytanii ok. 600 osób dziennie rezygnuje z pracy, by zająć się chorymi rodzicami. W Polsce takie szacunki dopiero powstają, ale już dziś wiadomo, że w starzejącym się społeczeństwie wkrótce problem będzie dotykał kilku milionów Polaków. Do tego dochodzą rodzice opiekujący się przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi. Zarówno jedni i drudzy stają przed wyzwaniem opieki, która trwa całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Centrum to rozwiązanie, które wspiera opiekunów w tej trudnej codzienności oraz firmy – w opracowaniu strategii pozwalających zatrzymać cennych pracowników. Tak, aby opiekunowie rodzinni nie musieli stawać przed wyborami: praca czy opieka oraz opieka czy wypoczynek.

KIM SĄ OPIEKUNOWIE RODZINNI?

To kobiety, mężczyźni – twoi znajomi, sąsiedzi, współpracownicy, a za jakiś czas być może także ty sam. Opiekun rodzinny to osoba opiekująca się w domu swoim bliskim: dorosłym lub dzieckiem, niesamodzielnym z powodu choroby lub niepełnosprawności. Wspiera go emocjonalnie, zapewnia opiekę i pielęgnację, pomaga w codziennych czynnościach. Często zajmuje mu to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez wiele lat.

Codzienność wielu opiekunów to także samotność, brak wsparcia, konieczność rezygnacji z pracy i związany z tym spadek dochodów oraz brak szans na jakikolwiek odpoczynek. Fundacja Hospicyjna od ponad 10 lat wspiera ich w codziennych zmaganiach. Centrum Opieki Wytchnieniowej to najbardziej kompleksowe i innowacyjne z dotychczasowych projektów Fundacji Hospicyjnej.